Yekun imtahan 2

31 may 2017-ci il tarixində I - VIII siniflər üzrə Yekun imtahan 2 keçirildi