Təqdimatlar

Dünya məktəbində ilboyu müxtəlif fənlər üzrə təqdimatlar keçirilir. Təqdimatlar zamanı ən yaxşı şagird araşdirmaları və tədqiqatlar dəyərləndirilir. Bu proseslər fənn müəllimləri tərəfindən həyata keçirilir. Məqsəd şagirdlərin elm və fənlər üzrə məntiqini gücləndirmək, yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, onları müstəqil işləməyə, araşdirmağa alışdırmaq və həvəsləndirməkdir. Öz tədqiqatlarını məktəbə həvəslə təqdim edən şagirdlər Şagird Elmi Araşdırmaları Mərkəzi tərəfindən yoxlanılır, layiqliləri seçilir, müəlliflər mükafatlar və hədiyyələrlə təltif olunurlar.

-