Mühafizə xidməti

Məktəbin təhlükəsizliyini təmin edən mühafizə xidməti mövcuddur. Məktəbə giriş kard sistemi ilə həyata keçirilir.

Kampusda şagirdlərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələrinə mühafizə personalı xüsusi quraşdıılmış kameralarla nəzarət edir.