Gəzintilər

Dünya məktəbində şagirdlər tez-tez gəzintilərə aparılır. Gəzintilər respublikanın müxtəlif rayonlarına, təbiətə, parklara təşkil olunur. Uşaqlar sinif müəllimləri ilə kollektiv şəkildə gəzintilərdə iştirak edirlər. Gəzintilərə həmçinin kinoteatrlar, teatrlar, tamaşalar, sirk, heyvanxana və şəhərimizin müxtəlif əyləncəvi-istirahət yerləri də daxildir.