Şagird Elmi Araşdirmalar Mərkəzi

Şagird Elmi Araşdırmalar Mərkəzində müxtəlif fənlərə marağı olan istedadlı şagirdlər  elmi dərəcəsi olan müəllimlərlə bərabər fəalliyət göstərirlər. Şagirdlər arasında mütəmadi olaraq tədqiqat xarakterli təqdimatlar, məktəbdaxili bilik yarışları, olimpiadalar, elm xadimləri ilə görüşlər, ölkə daxili və ölkədən kənar layihələr həyata keçirilir.

elmi 3 elmi