Rus bölməsi

Dunya məktəbinin rus bölməsində orta təhsil 4-cü sinifdən 9-cu sinifi əhatə edir. 9-cu sinifdə Beynəlxalq Bakalavr proqramının hazırlığı (Pre-İB) həyata keçirilir.  Hazırlığın əsas məqsədi şagirdlərə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər verməklə onları müstəqil həyata və beynəlxalq ali təhsilə hazırlamaqdır.

Rus bölməsində dərs deyən müəllimlərin tədris planına tədris işləri üzrə rus bölməsinin direktor müavini bilavasitə nəzarət edir və şagirdlərə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi ilə yanaşı onların müstəqil həyata və ali təhsilə hazırlanması işində müəllimlərin peşəkarlığının artırılmasına yardım edir.

DSC_0126 (Copy)   DSC_0138 (Copy)