Rus bölməsi

Dünya məktəbində ibtidai təhsilin rus bölməsində şagirdlərə oxu və yazı bacarıqları öyrədilir, onların riyazi düşüncə və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirilərək təhsilin yuxarı pillələrinə hazırlanır. Dərsləri zəif qavrayan şagirdlərlə əlavə məşğələlər keçirilir.

Tədris olunan əsas fənlər:

– Rus dili (oxu) – Rus dili (yazı) – Azərbaycan dili – İngilis dili – Riyaziyyat – Kompüter – Həyat və təbiət bilgisi – Musiqi – Təsviri incəsənət – Bədən tərbiyəsi – Rəqs

DSC_9645 (Copy)   242