Art studio

Art Studio - təsviri incəsənət ve müxtəlif sənət növlərinin tədrisi və məşğələlərinin keçirilməsi ilə məşğul olan mərkəzdir. Müasir tipli rəssamliq molbertləri, hər cür boyalar, heykəltaraşliq ləvazimatlari, əl işləri üçün vəsaitlər şagirdlərimizdə böyük maraq və həvəs yaradir.

Art studio uşaqlarin əl işlərindən ibarət sərgilər təşkil edir, xüsusi ğünlərlə bağli movzularla çixiş edir. Sərgilərdə nümayiş etdirilən rəsmlər vətənpərvərlik mövzusunda və uşaqlarin xəyal dünyasini təcəssüm etdirən mövzulari əhatə edir.

Art-studionun fəxri qonaqlari olur. Taninmiş rəssamlar, müxtəlif sənət adamlari studionun tədbirlərdə iştirak edirlər.