9-cu sinif (PRE İB)

246 (Copy)

Beynəlxalq Bakalavr proqramı tələbkar bir proqramdır və bu proqram tələbənin özünü tam əmin və hazırlıqlı hiss edib şəxsi mənafeyi üçün irəliyə getməsinə lazım olan qabiliyyətləri və təcrübələri tədris edir.

Bu hazırlıq proqramında tələbələr yüksək ixtisaslı müəllim və tərbiyəçilərin nəzarəti altında təhsil alır və şəxsi tətqiqatlar aparırlar. Proqram hər tələbənin elmi uğurlara nail olmasına və maksimum dərəcədə İB proqramına yiyələnməsinə zəmanət verir.

Bizə məlumdur ki, İB proqramı cavanlar üçün olan bugünkü elmi proqramların ən çətinlərindəndir və bunu nəzərə alaraq, İB proqramı hazırlıq kursu tələbələri təhsillərinin son illərində həmin çətinliklərindən keçməyə hazırlayır. IBDP uğur üçün zəruri olan iş vərdişlərinin yaxşılaşdırmasında, tənqidi düşüncə, akademik yazı, elmi nailiyyətləri yüksəldilməsində ,internet vasitəsi ilə tətqiqatlar aparılmasında yardımçı olur.

Xəzər Universiteti  Dünya məktəbində 9-cü sinifdə olan şagirdləri İB proqramına hazırlamaq üçün kurslar keçirilir.