Nəqliyyat xidməti

Dünya məktəbində şagirdlərin evdən məktəbə, məktəbdən evə rahat çatdırılmasını təmin edən nəqliyyat xidməti mövcuddur.

busDSC_1738 (Copy)