Monitorinq və Qiymətləndirmə şöbəsi

Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsi öz işini dünya qiymətləndirmə standartlarına uyğun qurur.  Burada əsas məqsəd fənlər üzrə şagirdlərin bilik səviyyəsinin il boyu müntəzəm olaraq yoxlanılmasını təşkil etmək və onun qiymətləndirilməsində obyektivliyi təmin etməkdir. Belə mərkəzləşdirilmiş qiymətləndirmə sistemi imkan verir ki, güclü və zəif hazırlıqlı şagirdlər vaxtında aşkarlansın və onlara fərdi yanaşma təmin edilsin.

DSC_9709 (Copy)