Media

Məktəb həyatının bütün  sferalarını öz səhifələrində əks etdirir. Dərgidə  məktəb xəbərləri, istedadlar, təqvim, bayramlara həsr olunmuş  rubrikalar mövcuddur. Dərgisi tək məktəbdə deyil, təhsil ictimaiyyətində geniş maraq doğurmuşdur.