Laboratoriyalar

Məktəbdə çoxsaylı və geniş təchizatlı müasir laboratoriyalar şagirdlərin nəzəri biliklərini təcrübi əsaslarla öyrənmək və praktikada tətbiq etmək imkanı verir. Mövcud FİZİKA, KİMYA, BİOLOGİYA, NEFT AVADANLIQLARI, KOMPÜTER, FİLM ANİMASİYA, TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT laboratoriyaları dərs məşğələlərinin təcrübə əsasında daha səmərəli keçməsi və tədrisin mükəmməl olması üçün xüsusi şərait yaradır.