IB – Beynəlxalq Bakalavr

Dünya Məktəbi 2009-cu ildən etibarən IB məktəbi statusu almışdır. Dünya IB School adı ilə Beynəlxaq Bakalavr Təşkilatı-İnternational Baccalaureate Organization-IBO-nun üzvü olmuşdur.

IB təşkilatı təhsilə məzmun və forma baxımından böyük yeniliklər gətirmişdir. IBO ibtidai və orta məktəb sahəsində nümunəvi dünya şəbəkəsi quran yeganə təşkilatdır.

IBO özünün çox yüksək standartları və pedaqoji dəyərləri ilə bütün dünyada məşhurdur.

Dünya Məktəbi 2009-cu ilin sentyabrından IBO-nun Diplom Proqramını tətbiq edir. Diplom Proqramını bitirən məzunlar IB Diplomu ilə yanaşı Azərbaycan tam orta təhsil attestatı alırlar. Onlar dünyanın hansı ölkəsində istəsələr, eyni IB məktəblərində təhsillərini davam etdirə bilərlər.

Dünyada minlərlə ali məktəblər IB diplomu almış gəncləri birbaşa qəbul edir, bəziləri isə sadəcə müsahibə etməklə kifayətlənirlər.

Hal-hazırda Dünya Məktəbində IBO-nun İbtidai məktəb (PYP) və Orta məktəb (MYP)  proqramları da tətbiq edilir.

IB məktəb sistemi gəncləri axtarışa sövq edir, onların təfəkkürünü inkişaf etdirir, cəmiyyətin inkişafında fəal iştirakını təmin edir.

IB proqramı sayəsində şagirdlər həm öz xalqının mədəniyyətini dərindən mənimsəyir, həm də digər mədəniyyətlərlə yaxından tanış olurlar. Daha gözəl dünya yaratmaq-bu, IB məktəb sisteminin qayəsidir, öz ölkəsinin və gözəl dünyanın vətəndaşı olmaq-budur məqsəd.