Belt təhsil sistemi

DSC_4644Belt Study System beynəlxalq şəbəkədə şagirdlərin ingilis dilində oxu, yazı, dinləmə və danışıq bacarıqlarından müstəqil və sərbəst  istifadə etmələri üçün əlverişlı təhsil sistemidir.

Dünya məktəbi 2009-cu ildən Belt təhsil sistemi ilə işləyir və şagirdlərimiz ingilis dilində ünsiyyət qurmaq, yazılı və şifahi tərzdə ingilis dilinin qrammatik qaydalarından düzgün istifadə etmək və müxtəlif çətinlik dərəcəsi olan mətnləri oxuyub qavramaq imkanlarına görə digər məktəblərin şagirdlərindən fərqlənirlər.

Belt təhsil şəbəkəsinə şagirdlər kompyuter vasitəsilə qoşulur və bu proqramla fərdi şəkildə məşğul olurlar.