Azərbaycan bölməsi

Təlim prosesində Beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya edilir.Qazanılan biliklərin bacarıqlara çevrilməsi üçün interaktiv təlim metodlarına üstünlük verilir.Nəticədə şagird fəallığını yüksəltmək məqsədi ilə onlarda,tənqidi düşünmə, açıqfikirlilik,təqdimetmə,tədqiqat aparma,özünüifadə,dinləmə,ünsiyyətqurma və s.bacarıqlar formalaşır.

Maraqlı, rəngarəng, oyun xarakterli tapşırıqlar, şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olaraq onlarda sosial adaptasiya, intellektual, ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırır, psixoloji gərginliyi aradan qaldırır.

İbtidai siniflərdə tədris olunan fənnlər:

 • Azərbaycan dili
 • Riyaziyyat
 • İngilis dili
 • Rus dili
 • Həyat bilgisi
 • Musiqi
 • Texnologiya
 • Təsviri incəsənət
 • Rəqs
 • Bədii gimnastika
 • İnformatika
 • Şahmat
 • İdman
 • Üzgüçülük
 
 • DSC_9668   DSC_9658