Dünya məktəbində Xəzər Universitetinin pedaqoji təcrübə keçən tələbələri ilə məktəb rəhbərliyinin görüşü keçirildi

Xəzər Universiteti Təhsil fakültəsinin Dünya məktəbində pedaqoji təcrübə keçən tələbələri ilə məktəb rəhbərliyinin görüşü keçirildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *