Şagirdlərimiz Kodding proqramlaşdırma sertifıkatı aldılar

Dünya Təhsil Mərkəzinin Kodding proqramlaşdırma dərnəyində Şamil Uzuner və Murad Məmmədli "The hour of Code" sertifıkatı aldılar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *